• Vakkundig & Ondernemend

  • Vakkundig & Ondernemend

  • Vakkundig & Ondernemend

  • Vakkundig & Ondernemend

Hoofdmenu

Folkers Advocaten

Bezoekadres:
Spijksedijk 20a
4207 GN GORINCHEM

Postadres:
Postbus 3001
4200 EA GORINCHEM

Tel: 0183-745340
Fax: 0183-745341
Mail: info@folkers-advocaten.nl

Transitievergoeding en de AOW-gerechtigde werknemer

Geplaatst op dinsdag, september 17 2019

Vraag van de week:

Over enkele maanden hoop ik de AOW-gerechtigde leeftijd te bereiken. Van mijn werkgever heb ik te horen gekregen dat mijn dienstverband conform mijn arbeidsovereenkomst vanaf dat moment van rechtswege zal zijn beëindigd. Op mijn vraag of ik dan een transitievergoeding zal ontvangen, antwoordde mijn werkgever dat hij daartoe niet volgens de wet verplicht is. Klopt dit?

 Antwoord:

Een transitievergoeding dient enerzijds als compensatie voor de gevolgen van het ontslag en daarnaast het vergemakkelijken van de transitie naar ander werk. Artikel 7:673 lid 7 Burgerlijk Wetboek bevat onder andere de uitzondering op toekenning van de transitievergoeding wanneer het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst geschiedt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De wetgever heeft daarbij de afweging gemaakt dat de AOW-gerechtigde werknemers een vervangend inkomen ontvangen in de vorm van in ieder geval een AOW-uitkering. Gelet op het laatstgenoemde, is volgens de wetgever de transitie naar ander werk dan ook niet noodzakelijk.

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zich d.d. 2 februari jl. onder andere de vraag gesteld of de desbetreffende wetsbepaling in strijd is met de Europese richtlijn 2000/78 EG tot instelling van een algemeen kader van gelijke behandeling in arbeid en beroep. Zo overweegt het Hof dat het maar de vraag is of uitsluiting van alle AOW-gerechtigden van de transitievergoeding zich wel verhoudt met één van de doelstellingen van de transitievergoeding, namelijk het bieden van financiële compensatie voor het ontslag. Het Hof heeft besloten onder andere deze vraag aan de Hoge Raad voor te willen leggen. Echter, het namens de werknemer ingestelde hoger beroep is vervolgens (helaas) ingetrokken. Dit leidt ertoe dat het antwoord op de vraag van de lezer vooralsnog dient te zijn dat de wet geen transitievergoeding toekent bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Let wel, indien u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, welke leeftijd niet gelijk is aan de AOW-gerechtigde leeftijd, kan de beantwoording van de vraag of u in het laatste geval recht heeft op transitievergoeding, tot een geheel andere uitkomst leiden.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze column met betrekking tot uw specifieke situatie, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten om u dienaangaande te laten voorlichten, of bezoek onze website: www.folkers-advocaten.nl.

Ook hebben wij iedere tweede en vierde donderdag van de maand gratis (ook telefonisch) spreekuur van 18.00 uur tot 20.00 uur. Ons kantoor is te bereiken op telefoonnummer: 0183-745340.