Miranda Hoogerdijk is haar carrière in 2002 begonnen bij een advocatenkantoor te Den Haag. Zij heeft zich met name toegelegd op het personen- en familierecht. Verder heeft zij veel ervaring op het gebied van privacy recht, zoals de AVG (GDPR), Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg). Inmiddels heeft Miranda de overstap gemaakt naar Folkers Advocaten. Bij Folkers Advocaten houdt zij zich bezig met het personen- en familierecht (onder andere echtscheidingen, gezag- en alimentatie kwesties, maar ook onder toezichtstellingen en uithuisplaatsingen) en privacy recht. Miranda is niet in dienst bij Folkers Advocaten B.V., doch werkt uitsluitend voor haar eigen eenmanszaak.