• Vakkundig & Ondernemend

  • Vakkundig & Ondernemend

  • Vakkundig & Ondernemend

  • Vakkundig & Ondernemend

Hoofdmenu

Folkers Advocaten

Bezoekadres:
Spijksedijk 20a
4207 GN GORINCHEM

Postadres:
Postbus 3001
4200 EA GORINCHEM

Tel: 0183-745340
Fax: 0183-745341
Mail: info@folkers-advocaten.nl

Huurrecht

Geplaatst op woensdag, september 4 2019

Vraag van de week:


Ik woon op dit moment nog bij mijn ouders. Ik wil mogelijk op termijn zelfstandig gaan wonen. Ik heb gehoord dat het huurrecht gaat veranderen. Wat gaat er precies veranderen?

 

 Antwoord:


Het antwoord op de door u gestelde vraag laat zich, net zoals in de column van vorige maand, niet volledig samenvatten in deze column. Binnenkort zal de Wet doorstroming huurmarkt in werking treden. In deze column zal op één onderdeel van de wijzigingen worden ingegaan.

 

Op dit moment is tijdelijke verhuur van woonruimte zeer beperkt mogelijk, zo zijn huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd de standaard. Slechts onder stringente voorwaarden kan op initiatief van de verhuurder de huurovereenkomst woonruimte worden beëindigd. Deze stringente voorwaarden zijn onder andere opgenomen in artikel 7:274 BW. Met bepaalde doelgroepen kunnen op dit moment al afspraken worden gemaakt omtrent het tijdelijk gebruik van woonruimte. Deze doelgroepen wordt uitgebreid met onder andere grote gezinnen, jongeren en promovendi.

 

Ook wordt het mogelijk om huurovereenkomsten voor korte duur te sluiten. Zo wordt het bij wet mogelijk gemaakt om huurovereenkomsten van maximaal twee jaar voor zelfstandige woningen en huurovereenkomsten van maximaal vijf jaar voor onzelfstandige woningen te sluiten. Deze huurovereenkomsten eindigen na de afgesproken termijn van rechtswege en zijn niet aan de wettelijke opzeggingsformaliteiten gebonden. Wel moet door de verhuurder tijdig en deugdelijk een kennisgeving aan de huurder worden gezonden met onder andere de mededeling, dat de huurovereenkomst eindigt. Gebeurt deze kennisgeving niet tijdig en deugdelijk, dan ontstaat er in beginsel een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Zoals reeds uit deze column blijkt, zijn er dan ook een behoorlijk aantal zaken die veranderen. Daarbij komt dat vele zaken in deze column nog niet expliciet zijn benoemd. U doet er dan ook verstandig aan bij eventuele vragen over het huurrecht een advocaat in te schakelen.


Heeft u vragen naar aanleiding van deze column met betrekking tot uw specifieke situatie en wilt u bijvoorbeeld weten of uw overeenkomst voldoet aan de wettelijke vereisten, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten om u dienaangaande te laten voorlichten, of bezoek onze website: www.folkers-advocaten.nl.


Ook hebben wij iedere tweede en vierde donderdag van de maand gratis (ook telefonisch) spreekuur van 18.00 uur tot 20.00 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen. Ons kantoor is te bereiken op telefoonnummer: 0183-745340.