• Vakkundig & Ondernemend

  • Vakkundig & Ondernemend

Folkers Advocaten

Bezoekadres: 
Spijksedijk 20a
4207 GN GORINCHEM

Postadres:
Postbus 3001
4200 EA GORINCHEM

Tel:  0183-745340
Fax:  0183-745341
Mail: info@folkers-advocaten.nl 

Overgang van onderneming

Geplaatst door op in Uncategorized
  • Lettergrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 7672
  • Afdrukken

 

 

Vraag van de week:

Na jarenlang eigenaar van een restaurant te zijn geweest, wil ik graag mijn werkzaamheden wat rustiger aan gaan doen en mijn zaak verkopen. Waar dien ik als ondernemer rekening mee te houden? 

 

 Antwoord:

De door de lezer opgeworpen (advies)vraag, is breed geformuleerd en het is van belang dat bij dergelijke kwesties op voorhand wordt nagegaan welke mogelijke risico’s er zijn aan (weerszijden van) de onderhandelingstafel. In deze column worden een aantal onderwerpen aangestipt welke van belang zijn bij verkoop van de onderneming. Daarbij dient onder andere te worden gekeken naar de feitelijke omstandigheden, meer specifiek naar hetgeen wordt verkocht en of er sprake is van personeel waarmee rekening dient te worden gehouden.

 

Gelet op hetgeen zojuist is gepasseerd, dienen er door u als ondernemer een aantal afwegingen te worden gemaakt. U kunt hierbij denken aan overwegingen op ondernemingsrechtelijk gebied, bijvoorbeeld de (mogelijke) aandelenoverdracht in het geval van verkoop van een besloten vennootschap.


Verder dienen mogelijk een aantal arbeidsrechtelijke afwegingen te worden gemaakt. Zo rust er in beginsel op de arbeidsovereenkomst van uw personeel een opzegverbod wegens overgang van onderneming. Het is derhalve wel denkbaar dat uw werknemers met een beroep op overgang van onderneming (ten gevolge van een overeenkomst), stellen van rechtswege in dienst te zijn getreden bij de kopende partij (hierna te noemen verkrijger).

Van overgang van onderneming is sprake wanneer de identiteit van het restaurant na de overgang (duurzaam) bewaard blijft. Hierbij kan worden gedacht aan het restaurant dat wordt overgedragen aan de verkrijger, welke verkrijger vervolgens met de desbetreffende inventaris en dezelfde bedrijfsnaam het restaurant runt. Het verdient aanbeveling om bij aan- en verkoop van een onderneming na te gaan of in het desbetreffende geval zich overgang van onderneming voordoet.

Mocht inderdaad blijken dat uw werknemers zijn overgegaan door middel van overgang van onderneming, dan is het voor u als ondernemer van belang te weten dat u gedurende het eerste jaar na overgang hoofdelijk aansprakelijk blijft naast de verkrijger voor de nakoming van de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst die zijn ontstaan vóór het tijdstip van overgang.

Het is in dat kader van belang dat u zich goed laat adviseren over dit onderwerp. Mocht u nadere vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten om u dienaangaande te laten voorlichten of bezoek onze website: www.folkers-advocaten.nl.

Ook hebben wij iedere tweede en vierde donderdag van de maand gratis (ook telefonisch) spreekuur van 18:00 uur tot 20:00 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen. Ons kantoor is te bereiken op telefoonnummer: 0183-745340.

 

 

 

 

 

 

Waar vindt u ons?

Waar vindt u ons? Bereken hier de route

Onze Column

Henk Folkers
Transitievergoeding en de AOW-gerechtigde werknemer
                      Vraag van de week:  Over e...
Continue Reading...
Henk Folkers
Huurrecht
                    Vraag van de week: Ik woon op dit momen...
Continue Reading...

Neem contact met ons op

Contact

E-mail(*)
Ongeldig e-mailadres.

Onderwerp(*)
Voer een onderwerp

Bericht(*)
Voer een bericht

Vul de code in(*)
Vul de code in
  VernieuwOngeldige invoer