• Vakkundig & Ondernemend

  • Vakkundig & Ondernemend

Folkers Advocaten

Bezoekadres: 
Spijksedijk 20a
4207 GN GORINCHEM

Postadres:
Postbus 3001
4200 EA GORINCHEM

Tel:  0183-745340
Fax:  0183-745341
Mail: info@folkers-advocaten.nl 

De incassokosten

Geplaatst door op in Uncategorized
  • Lettergrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 10777
  • Afdrukken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag van de week:

 

 Wat zijn incassokosten en wanneer mogen er incassokosten bij een consument in rekening worden gebracht?

 

  Antwoord:

 

Incassokosten zijn kosten die een schuldeiser maakt om een geldvordering te innen die de schuldenaar niet uit zichzelf betaalt en die door de schuldeiser aan de schuldenaar worden doorberekend. Het is een vergoeding voor redelijke kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte, zoals staat vermeld in artikel 96 lid 2 onder c van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Naast de incassokosten mogen er - bij een te late betaling - bij een schuldenaar die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (een consument), geen aanmaningskosten, herinneringskosten of administratiekosten in rekening worden gebracht.

De schuldenaar bij een consumentenvordering is bij een te late betaling (indien hij in verzuim is) niet meteen incassokosten verschuldigd. Voordat er incassokosten in rekening mogen worden gebracht, moet er allereerst een kosteloze aanmaning aan de schuldenaar worden verzonden waarin staat aangegeven dat de schuldenaar, na ontvangst van de brief, 14 dagen de tijd krijgt om de vordering alsnog (zonder incassokosten) te betalen (de 14-dagen brief). In de 14-dagen brief moet onder andere duidelijk staan omschreven wat de gevolgen zijn indien er niet op tijd tot een volledige betaling wordt overgegaan, waaronder het exacte geldbedrag dat in rekening zal worden gebracht indien de schuldenaar de vordering niet betaalt.

Een onjuiste of onvoldoende duidelijke aanzegging van de termijn leidt in een gerechtelijke procedure tot afwijzing van de gevorderde buitengerechtelijke incassokosten.

De schuldenaar bij een consumentenvordering krijgt door deze 14-dagen brief een waarschuwing, zodat hij niet meteen na het intreden van het verzuim geconfronteerd wordt met extra kosten.

De hoogte van de incassokosten (met een minimum van € 40,00) staan vermeld in het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, welke op 1 juli 2012 in werking is getreden.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze column met betrekking tot uw specifieke situatie en wilt u bijvoorbeeld weten of uw brief voldoet aan de wettelijke vereisten, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten om u dienaangaande te laten voorlichten, of bezoek onze website: www.folkers-advocaten.nl.

Ook hebben wij iedere tweede en vierde donderdag van de maand gratis (ook telefonisch) spreekuur van 18.00 uur tot 20.00 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen. Ons kantoor is te bereiken op telefoonnummer: 0183-745340.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar vindt u ons?

Waar vindt u ons? Bereken hier de route

Onze Column

Henk Folkers
Transitievergoeding en de AOW-gerechtigde werknemer
                      Vraag van de week:  Over e...
Continue Reading...
Henk Folkers
Huurrecht
                    Vraag van de week: Ik woon op dit momen...
Continue Reading...

Neem contact met ons op

Contact

E-mail(*)
Ongeldig e-mailadres.

Onderwerp(*)
Voer een onderwerp

Bericht(*)
Voer een bericht

Vul de code in(*)
Vul de code in
  VernieuwOngeldige invoer