• Vakkundig & Ondernemend

  • Vakkundig & Ondernemend

Folkers Advocaten

Bezoekadres: 
Spijksedijk 20a
4207 GN GORINCHEM

Postadres:
Postbus 3001
4200 EA GORINCHEM

Tel:  0183-745340
Fax:  0183-745341
Mail: info@folkers-advocaten.nl 

De beëindigingsovereenkomst

Geplaatst door op in Uncategorized
  • Lettergrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 12885
  • Afdrukken

 

 

 Gerold Kroon

 

 

 

 

 

 

 

Vraag van de week:

 

Mijn werkgever heeft mij gisteren een concept-beëindigingsovereenkomst voorgelegd ter beoordeling. De reden van de beëindiging van mijn dienstverband is gelegen in bedrijfseconomische omstandigheden. Door mijn werkgever is aan mij medegedeeld dat de concept-beëindigingsovereenkomst zo is opgesteld dat ik een uitkering op grond van de Werkloosheidswet zal gaan ontvangen via het UWV. Waar moet ik op letten in het kader van de beoordeling van de concept-beëindigingsovereenkomst?

 

  Antwoord:

 

Het antwoord op de door de lezer gestelde vraag laat zich niet (geheel) samenvatten in deze column. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna te noemen: UWV) verzorgt in Nederland de uitvoering van werknemersverzekeringen zoals een uitkering op grond van de Werkloosheidswet, de Ziektewet et cetera.

Iedere aanvraag wordt door het UWV apart beoordeeld en behandeld. Het is dan ook van belang dat de beëindigingsovereenkomst nauwkeurig wordt beoordeeld of alle formaliteiten, alsmede inhoudelijke afspraken tussen partijen, goed zijn vastgelegd.

Bij het beoordelen van de in acht te nemen formaliteiten kunt u onder andere denken aan de reden van de beëindiging van het dienstverband, het in acht nemen van de (fictieve) opzegtermijn, alsmede de datum waarop de beëindigingsovereenkomst definitief wordt ondertekend. Indien bijvoorbeeld de (fictieve) opzegtermijn niet in acht wordt genomen, dan heeft u mogelijk over een bepaalde periode geen recht op inkomen c.q. uitkering.

Daarnaast verdienen de inhoudelijk gemaakte afspraken met uw werkgever de nodige aandacht. Indien in uw arbeidsovereenkomst een relatie- en/of concurrentiebeding is opgenomen, dan is het van belang dat bijvoorbeeld in de beëindigingsovereenkomst wordt opgenomen dat u daaraan niet zal worden gehouden na beëindiging van het dienstverband. Het is van belang dat daar expliciet een opmerking over wordt geplaatst, nu een algemene bepaling betreffende finale kwijting over en weer niet automatisch dekkend is.

Zo is door de Rechtbank Overijssel d.d. 10 mei jl. geoordeeld dat een opgenomen bepaling aangaande finale kwijting niet automatisch eveneens de desbetreffende werknemer vrijstelt van het overeengekomen relatie- en/of concurrentiebeding in de desbetreffende arbeidsovereenkomst. Het is dan ook van belang dat de afspraken zoals partijen die overeenkomen bij beëindiging van de arbeidsrelatie deugdelijk en volledig worden vastgelegd.

Ter waarborging van de belangen van de werknemer, is met de komst van de Wet werk en zekerheid een extra maatregel getroffen. Zo heeft de werknemer de mogelijkheid om binnen twee weken na datum totstandkoming van de overeenkomst door middel van een schriftelijk aan de werkgever gerichte verklaring de beëindigingsovereenkomst te ontbinden. Het is in dat kader van belang dat u zich deugdelijk laat adviseren over de eventuele consequenties van een ontbinding van de beëindigingsovereenkomst.

Zoals uit deze column blijkt, zijn er dan ook een behoorlijk aantal zaken waarop moet worden gelet bij de beoordeling van een beëindigingsovereenkomst. Daarbij komt dat vele zaken - afhankelijk van uw persoonlijke casus - in deze column niet expliciet zijn benoemd. U doet er dan ook verstandig aan uw beëindigingsovereenkomst te laten controleren door een deskundig advocaat.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze column met betrekking tot uw specifieke situatie en wilt u bijvoorbeeld weten of uw overeenkomst voldoet aan de wettelijke vereisten, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten om u dienaangaande te laten voorlichten, of bezoek onze website: www.folkers-advocaten.nl.

 

Ook hebben wij iedere tweede en vierde donderdag van de maand gratis (ook telefonisch) spreekuur van 18.00 uur tot 20.00 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen. Ons kantoor is te bereiken op telefoonnummer: 0183-745340.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waar vindt u ons?

Waar vindt u ons? Bereken hier de route

Onze Column

Henk Folkers
Transitievergoeding en de AOW-gerechtigde werknemer
                      Vraag van de week:  Over e...
Continue Reading...
Henk Folkers
Huurrecht
                    Vraag van de week: Ik woon op dit momen...
Continue Reading...

Neem contact met ons op

Contact

E-mail(*)
Ongeldig e-mailadres.

Onderwerp(*)
Voer een onderwerp

Bericht(*)
Voer een bericht

Vul de code in(*)
Vul de code in
  VernieuwOngeldige invoer