Gerold Kroon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag van de week:

 

 Naar aanleiding van de column in de maand november 2014 over de wijzigingen in het arbeidsrecht, wordt op verzoek van de lezer in deze column aandacht besteed aan een arbeidsrechtelijke wijziging met ingang 1 juli 2015.

 

 Antwoord:

 

Met ingang van 1 juli 2015 wordt de ontslagroute grotendeels afhankelijk gesteld van de ontslaggrond. Zo geeft de wet vanaf 1 juli 2015 een limitatieve opsomming van redelijke gronden voor ontslag. De wet benadrukt daarbij dat de werkgever in beginsel steeds de algemene verplichting heeft om te bezien of de werknemer (al dan niet met behulp van scholing) binnen redelijke termijn herplaatsbaar is binnen de organisatie in een andere passende functie.

 

Met ingang van 1 juli 2015 is het UWV bevoegd kennis te nemen van verzoeken tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst op de (redelijke) gronden van bedrijfseconomisch ontslag en van langdurige arbeidsongeschiktheid. In de overige (in de wet genoemde) gevallen, is de kantonrechter bevoegd de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Naast de zojuist genoemde mogelijkheden, kunnen werkgever en werknemer uiteraard de overeenkomst ook beëindigen door middel van een zogenoemde beëindigingsovereenkomst. Het is echter van belang dat deze overeenkomst is toegesneden op de nieuwe wetgeving.

 

Heeft u vragen over de column? Wilt u een beëindigingsovereenkomst laten controleren door één van onze advocaten of deze overeenkomst voldoet aan de (nieuwe) wetgeving, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten om u dienaangaande te laten voorlichten, of bezoek onze website: www.folkers-advocaten.nl.

 

Ook hebben wij iedere tweede en vierde donderdag van de maand gratis (ook telefonisch) spreekuur van 18:00 uur tot 20:00 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen. Ons kantoor is te bereiken op telefoonnummer: 0183-745340.