• Vakkundig & Ondernemend

  • Vakkundig & Ondernemend

Folkers Advocaten

Bezoekadres: 
Spijksedijk 20a
4207 GN GORINCHEM

Postadres:
Postbus 3001
4200 EA GORINCHEM

Tel:  0183-745340
Fax:  0183-745341
Mail: info@folkers-advocaten.nl 

Artikel 6:127 BW:Leerstuk van de verrekening

Geplaatst door op in Uncategorized
  • Lettergrootte: Groter Kleiner
  • Hits: 14499
  • Afdrukken

 

 

Vraag van de week:

Na jarenlang met kennissen (in goede harmonie) te zijn omgegaan, heeft er (over en weer) een lening van een geldsom plaatsgevonden. Nu wens ik de financiën te ordenen en de door mij aan de kennissen verstrekte (opeisbare) lening ter hoogte van € 2.500,- in mindering te brengen op de door de kennis aan mij verstrekte lening ter hoogte van € 2.100,-. De kennis reageert echter niet op mijn verzoeken. Wat zijn nu mijn mogelijkheden?

 

 Antwoord:

De opgeworpen vraag, ziet op het leerstuk van de verrekening. De wet biedt u in artikel 6:127 van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om – indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan – tot verrekening over te gaan.

U dient door middel van een verklaring van uw zijde de desbetreffende kennis mede te delen dat u tot verrekening wenst over te gaan. Deze verklaring is – in beginsel – vormvrij. U kunt uw voornemen om tot verrekening over te gaan dan ook mondeling aan uw kennis meedelen. Een schriftelijk (aangetekende) verklaring verdient echter de voorkeur, gelet op de mogelijke bewijsrechtelijke problemen die op deze wijze kunnen worden voorkomen.

 

U dient echter wel bevoegd te zijn om tot verrekening over te gaan. U bent bevoegd, indien er over en weer een lening van geldsommen heeft plaatsgevonden (wederkerig schuldenaarschap). Het is daarbij van belang dat u er zeker van bent dat de prestatie (schuld) van de kennis jegens u, beantwoordt aan de openstaande schuld van u jegens de kennis. De gedachte achter voornoemde voorwaarde is, dat u uw schuld (ter hoogte van € 2.100,-) jegens de kennis voldoet met hetgeen u van uw kennis te vorderen heeft (namelijk een geldbedrag ter hoogte van € 2.500,-). Verder dient onder andere de vordering jegens uw kennis opeisbaar te zijn.

 

Wanneer de drempel van de bevoegdheidsvraag is genomen, dan dient het geldbedrag dat vervolgens als saldo overblijft (in uw situatie € 400,-) alsnog door uw kennis te worden voldaan. Door over te gaan tot verrekening, beperkt u eventuele incassorisico’s bij het incasseren van uw vordering.

 

Bij leningen die in het verleden zijn aangegaan, kan discussie ontstaan omtrent de verjaring van de desbetreffende lening. De rechtsvordering tot betaling van de openstaande vordering kan verjaren, maar op grond van artikel 6:131 van het Burgerlijk Wetboek verjaart de bevoegdheid tot verrekening van de desbetreffende rechtsvordering niet.

 

Vormt de column voor u aanleiding tot het stellen van nadere vragen over dit onderwerp, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met één van onze advocaten om u dienaangaande te laten voorlichten of bezoek onze website: www.folkers-advocaten.nl.

 

Ook hebben wij iedere tweede en vierde donderdag van de maand gratis (ook telefonisch) spreekuur van 18:00 uur tot 20:00 uur. U kunt zonder afspraak binnenlopen. Ons kantoor is te bereiken op telefoonnummer: 0183-745340.

 

 

 

 

 

 

Waar vindt u ons?

Waar vindt u ons? Bereken hier de route

Onze Column

Henk Folkers
Transitievergoeding en de AOW-gerechtigde werknemer
                      Vraag van de week:  Over e...
Continue Reading...
Henk Folkers
Huurrecht
                    Vraag van de week: Ik woon op dit momen...
Continue Reading...

Neem contact met ons op

Contact

E-mail(*)
Ongeldig e-mailadres.

Onderwerp(*)
Voer een onderwerp

Bericht(*)
Voer een bericht

Vul de code in(*)
Vul de code in
  VernieuwOngeldige invoer